Graphosoma 

Föreningens medlemsblad, Graphosoma, började komma ut 1986.
Fram till och med 2006 gavs 3 nummer/år ut,  från och med 2007 kommer tidskriften ut med ett nummer per år
.
Här följer en lista över artiklar som publicerats i Graphosoma.
De flesta artiklar finns att läsa genom att klicka på titeln.
Graphosoma var tidigt ute med "färgtryck", se omslagsbilden till höger...
Det första numret av Graphosoma (utom medlemsmatrikeln som då omfattade 42 medlemmar) hittar du här.

2011
"Fäbodkultur" hos svartmyror - Bengt-Erik Bengtsson
Svenskt entomologmötei Västergötland - Eva Hedström
Etiska regler
Trollsländeskådning från rullstol - Peter Wärmling
Livscykeln hos en nyckelpiga - Peter Wärmling
Aspglansbagge - Anne-Marie Björn
Skalbaggar i en Lindallé - Stanislav Snäll
Strimlusen - fult namn på vackert djur - Carl-Cedric Coulianos
Älskad, hatad, förföljd - Anne-Marie Björn
Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2011 - Jesper Lind
Kort återblick på det gångna året
Storfjärilar på Sörmlandskusten 2011 - Jan Sjöstedt
Svenska flugporrträtt 7 - Ingemar Struwe
Det charmerande biet - Anne-Marie Björn
Min barndoms monster - Anne-Marie Björn

2010
Med håv bland flammorna - Ingemar Struwe
Majbagge på Öland - Torbjörn Brissman
Några nya svenska nyckelpigor - Peter Wärmling
Ny skalbagge för Sörmland - Anneli och Staffan Kihl
Sagan om kålmasken Klara - Anne-Marie Björn
En utflykt till kalkbrottet i Stora Vika - Peter Wärmling
Storfjärilar på Sörmlandskusten 2010 - Jan Sjöstedt
Cikadorna i Huddinge - Roland Hansson
Nattfjärilar i förorten - Anneli och Staffan Kihl
Mina upplevelser kring cikadavårtbitarens intåg i Sverige och Sörmland - Urban Wahlstedt
Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2010 - Jesper Lind
Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2009 - Jesper Lind
Var, när och hur man hittar nyckelpigor i Sverige - Peter Wärmling

2009
Återblick på året som gått

Storfjärilar på Sörmlandskusten 2009 - Jan Sjöstedt
Entomologmötet 2009 - Håkan Elmquist
Exkursion till Ridön 25 okt 2009 - Håkan Elmquist
In situ-entomologi - Peter Wärmling
En Graphosoma blir till - Ann-Mari Björn
Att fotografera insekter - Ann-Mari Björn
Svenska flugporträtt 6 - Ingemar Struwe
Tro och vetande om nyckelpigor - Peter Wärmling
En Cossus blir till - Eva Hedström
Humleinventering med barnen - Eva Hedström
Hålrotsfjärilar och snöhöns - Jan Sjöstedt

2008
Återblick på det gångna året - Urban Wahlstedt, Göran Liljeberg
Sammanfattning av rapporten trumgräshoppa i Sörmland
Storfjärilar i sörmlandskusten 2008 - Jan Sjöstedt
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2008 - Jesper Lind, Göran Liljeberg
Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur - Eva Hedström
Tankar om insekter - Eva Hedström
Exkursion med Hans Ahnlund vid Yngerns strand söder om Nykvarn 24 maj 2008 - Eva Hedström
Dagfjärilsexkursioner i södra Sörmland sommaren 2008
Några bilder från Entomologmötet 2008 på Gotland

2007
Vårbilder - Håkan Gustafson
Bildgalleri fjärilar Trosa-Mörköområdet 2006 och 2007 - Göran Liljeberg
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2006 - Jesper Lind
Storfjärilar i sörmlandskusten 2006 - Jan Sjöstedt
Storfjärilar i sörmlandskusten 2007 - Jan Sjöstedt
Hur får vi säkra rapporter i dagfjärilsprojektet? - Andreas Grabs, Håkan Elmquist
En glimt av dåtid- Jukka Väyrynen, Stanislaw Snell
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2007 - Jesper Lind

2006:3-4
Ett oförglömligt möte med älgens nässtyng Cephenemyia ulrichii (korrigerad) - Håkan Gustafson
Aromia-sommaren 2006 - Håkan Gustafson
En liten notis från flugvärden: Megaselia minor - Ingemar Struwe
Medlemmarnas bilder  - Mark Toneby
Höstexkursionen
eller hemma-hos-träffen hösten 2006 - Peter Wärmling
Om gräshoppor och vårtbitare under
mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Urban Wahlstedt
Dagfjärilar observerade under
mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Ingemar Struwe
Nykelpigor
observerade under mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Peter Wärmling
Om Kalkbergets naturreservat - Peter Wärmling
Storfjärilar i
sörmlandskusten 2005 - Jan Sjöstedt
Bilder från Öppet Hus i Nyköping Vintern 2004 
Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg

2006:2
Inventering av svartfläckig blåvinge år 2005 i Södermanland - Björn Carlsson, Håkan Elmquist
Superman!!! - Håkan Elmquist
Medlemmarnas bilder
- Håkan Elmquist, Mark Toneby
Bildgalleri fjärilar Trosa-Mörköområdet 2005
- Göran Liljeberg
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2005 - Jesper Lind, Göran Liljeberg

2006:1
Svenska flugporträtt 5. Höghusflugan Fritte, Thaumatomyia notata - Ingemar Struwe
En historia om en nyckelpiga från Grönland -
Peter Wärmling
Inventering av fetörtsblåvinge år 2005 i Strängnäs och Gnesta - Björn Carlsson, Håkan Elmquist


2005:3-4
Aromia-sommaren 2005 - Håkan Gustafson
Hemma hos Jukka Väyrynen – en bildkavalkad -
Håkan Gustafson, Peter Wärmling
Svenska flugporträtt 4: Limnophora riparia. Nigdans i strandbuskagen - Ingemar Struwe, Lis Foxbrook
Dagfjärilar i Södermanland. Lägesrapport från dagfjärilsprojektet - Ingemar Struwe
Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg
Bilder från höstexkursionen 2003


2005:2
Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist
Storfjärilar i sörmlandskusten 2004 - Jan Sjöstedt

2005:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 2004 - Jesper Lind, Göran Liljeberg
Aromia-sommaren 2004 - Håkan Gustafson
En fjärilssamling från 1930-talets Rönninge - Urban Wahlstedt
Svenska flugporträtt. 3. Amphipogon flavus, Mustaschflugan, ostmästarens kusin - Ingemar Struwe
Hemsida - Föreningen Sörmlandsentomologerna
- Håkan Gustafson

2004:3-4
En trädgård för steklar och flugor - men andra gäster är också välkomna - Ingemar Struwe
Storfjärilar i sörmlandskusten 2003 - Jan Sjöstedt
Recension: Flugbok med hög nördfaktor nominerad till Augustpriset - Ingemar Struwe
Stig Åsberg - en stor grafiker - Peter Wärmling
Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt

2004:2
Aromia-sommar - Håkan Gustafson
Matronulan eller den Ryska Björnen funnen i Sverige - Peter Wärmling
Fetörtsblåvinge Scolitantides orion funnen vid Mellanmarviken - Björn Carlsson
Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt

2004:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2003 - Jesper Lind, Göran Liljeberg
I närheten av ett dike. Trumgräshoppans liv och leverne på den Sörmländska landsbygden - Jan Sjöstedt
Kompletterande om Velleius - Ingemar Struwe
Vad är cantharidin? - Ingemar Struwe
Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt

2003:3-4
Bålgetingkortvingen på fönsterblecket. Fynd av Velleius dilatatus F. I Eskilstuna - Ingemar Struwe
Detta kan man kalla fyndigt! Noteringar från sörmlandsentomologernas höstutflykt 2003 - Guje Olsson
Bland spolvivlar och sandkrypare på Järflotta - Hans-Erik Wanntorp
Storfjärilar i sörmlandskusten 2002 - Jan Sjöstedt
Nya noteringar om Trumgräshoppan Psophus stridulus i Sörmland - Jan Sjöstedt
Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt

2003:2
Till minne av Nisse Linnman - Håkan Elmquist
Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt
Bilder på dagsländelarver, teckningar -
Eva Engblom

2003:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2002 - Jesper Lind, Göran Liljeberg
Tornseglares födoval - Ingemar Struwe, Tony Haglund
Skogens pärlor eller entomologi på Internet - Peter Wärmling

2002:3-4
Akvarell av Collembol - Göte Göransson
En tripp till Turkiet i början av juli 2001 - Jan Sjöstedt
Fjärilsinventeringar gjorda på Utnäset under 1999-2001 - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg
Storfjärilar i Sörmlandskusten - Jan Sjöstedt
Tankar vid dammen En dammfilosofs betraktelser den tredje sommaren - Ingemar Struwe
Insekter i
cyber space - eller bli en entonörd - Håkan Gustafson

2002:2
Akvarell av Collembol - Göte Göransson
Fjärilsinventeringar gjorda på Utnäset under 1999-2001 - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg
Trumgräshoppa, Psophus stridulus, en kort notis - Jan Sjöstedt
Biologisk mångfald i sörmländska sjöar - del 3 - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata

2002:1
Akvarell av Collembol - Göte Göransson
Skalbaggar funna på Utnäset 1999-2000 - Håkan Gustafson
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2001 - Jesper Lind, Göran Liljeberg
Vårtrötthet - Guje Olsson

2001:3-4
Akvarell av Parasitstekel
- Göte Göransson
Bokrecension. Mina insektsvandringar av Göte Göransson - Ingemar Struwe
Svenska flugporträtt. 2. Myopa buccata, Vitkindad stekelfluga - Ingemar Struwe
Andra sommaren med dammen. Rapport från entomologträdgården - Ingemar Struwe
Väsby hage, en naturskyddad fårbeteshage - Håkan Elmquist
Biologisk mångfald i sörmländska sjöar, del 2 - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata

2001:2
En försommardag på Utnäset - Håkan Gustafson
Rapport från entomologträdgården: Första sommaren med dammen - Ingemar Struwe
Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget - Peter Wärmling
Biologisk mångfald i sörmländska sjöar - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata

2001:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2000 - Jesper Lind
Trumgräshoppa noteringar i ett dike - Jan Sjöstedt
Trollsländor i Katrineholm (forts) - Kerstin Dahlman
Storfjärilar i Sörmlandskusten 2000 - Jan Sjöstedt

2000:3
Från SEF:s årsstämma 2000: Museernas kris och entomologernas samlingar -
Ingemar Struwe
Entomolog utan håv i den västsahariska övärlden - Ingemar Struwe
Anteckningar från det elfte svenska entomologmötet 9-12 juni 2000 - Guje Olsson
Trollsländor i Katrineholm - Kerstin Dahlman

2000:2
Storfjärilar i sörmlandskusten 1999 - Jan Sjöstedt
Kvalster på fjärilar - Jukka Väyrynen
Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget,  Srm - Peter Wärmling
Fynd av Issus muscaeiformis i Sörmland - Peter Wärmling
Översiktlig inventering av vedinsektsfaunan inom Tomsängen 1996. - Hans Ahnlund
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 1999 - Jesper Lind

2000:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1999 - Jesper Lind
En artikel om insekter och andra små djur i klassrummet - Guje Olsson
Några baggar att se upp för i Sörmland, komplettering och uppföljning 1999 - Håkan Gustafson
Nya landskapsfynd för Sörmland - Hans Ahnlund

1999:3
Tionde Svenska Entomologmötet på Öland 18-20 juni 1999 -
Guje Olsson
Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget - Jan Sjöstedt, Peter Wärmling
Dagfjärilsinventering på Stora Karlsö 24 juli 1999 - Håkan Elmquist
Trollsländor i Södertälje - Katarina Ekestubbe

1999:2
Ska vi ha svenska namn på insekterna? - Håkan Gustafson
Storfjärilar i Sörmlandskusten 1998 - Jan Sjöstedt
Biospalten: Insekter som filmstjärnor i Ett såkryps liv och Antz - Ingemar Struwe
Litteraturtips om spindlar - Lars J. Jonsson
Den vågbandade pälsängern flyttar utomhus? - Peter Wärmling

1999:1
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1998 - Jesper Lind
Jakten på Afrikas heliga biskops-fly En berättelse från Afrika - Guje Olsson
Trollsländor i Södertälje - Katarina Ekestubbe
Nytt landskapsfynd 2194 Cyphon punctipennis Sharp 1873. Ny för Sörmland - Peter Wärmling

1998:3
Skalbaggsinventering av brandfält NV om Uvberget - Jan Sjöstedt
Artfördelning bland trollsländor (Odonata) i Södertälje kommun -
Katarina Ekestubbe
Rapport från nionde svenska entomologmötet i Gävle 1998 - Ingemar Struwe

1998:2
Uppträdandet hos allmänna lövflyet (Paradrina clavipalpis) - Nils Hydén
Storfjärilar i Sörmlandskusten 1997 - Jan Sjöstedt
Nyckelpigor funna på gran - Peter Wärmling

1998:1
Svenska Entomologmötet ur en fjärilsintresserad Trosabos perspektiv - Jesper Lind
Nya landskapsfynd - Anomala dubia "var" marginata
- Peter Wärmling
Nya landskapsfynd. Terrariesyrsa funnen i vilt tillstånd i Sörmland - Ingemar Struwe
Entomologi - en väg till framgång - Fredrik Sjöberg
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1997 - Jesper Lind

1997:3
Gulsvansad vinterekspinnare i Sörmland - Jan Sjöstedt
Nya landskapsfynd - Peter Wärmling
Hussyrsa på Södertörn - Peter Wärmling
Allmänt lövfly, en art med märkligt biotopval - Jan Sjöstedt
Vedinsekter och spindlar i Nyköpings kommun - Jonas Sandström, Bert Viklund, Lars-Ove Vikars
Storfjärilar i Sörmlandskusten 1996 - Jan Sjöstedt
Anteckningar från det åttonde entomologmötet - Peter Wärmling

1997:2
Lövskogsnunnan i Sörmland - Jan Sjöstedt
Vedinsekter och spindlar i Nyköpings kommun - Jonas Sandström, Bert Viklund, Lars-Ove Vikars
Trumgräshoppa på Långmaren - Jan Sjöstedt
Åkervindesvärmare 1992 vid Sörmlandskusten - Jan Sjöstedt

1997:1
Amiralen, litet om dess biologi - Peter Wärmling
Rättelser - Peter Wärmling
Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 1996 - Jesper Lind
Finns öronstriten i Sörmland? - Börge Pettersson

1996:3
Entomologisk inventering: Sparreholms ekhagar - Hans Ahnlund
Storfjärilar i Sörmlandskusten 1995 - Jan Sjöstedt
Nya landskapsfynd
Entomologisk resa i Norrland, del 2 - Jan Sjöstedt
Möjliga storfjärilsarter i Nyköpingsområdet - Jan Sjöstedt
Nyckelpigor funna på ek - Peter Wärmling

1996:2
Tvåvingar påträffade på Tåkenön - Ingemar Struwe, Ansis Orbe
Inventering av skalbaggar på Sofiebrgsåsen 1994 - Håkan Gustafson
Entomologisk resa i Norrland, del 1 - Jan Sjöstedt

1995:3
En sommardag på Sörmlandsleden - Håkan Gustafson
Nya landskapsfynd - Rhagonycha fulva, Oedemera croceicollis - Peter Wärmling
Skalbaggar påträffade på Tåkenön 1993, del 2 - Håkan Gustafson, Lars-Erik Andersson
Fjärilar påträffade på Tåkenön 1993, del 2 - Håkan Elmquist, Dan Orbe, Jukka Väyrynen

1995:2
Noteringar om oäkta dagfjärilar i södra Västmanland - Göran Ripler
Noteringar om dagfjärilar i södra Västmanland - Göran  Ripler
Möjliga storfjärilar i nyköpingstrakten 1995 - Jan Sjöstedt
Storfjärilar i nyköpingstrakten 1994 - Jan Sjöstedt
Föreningen Sörmlandsentomologerna 10 år - Ingemar Struwe
Skalbaggar påträffade på Tåkenön 1993, del 1 - Håkan Gustafson, Lars-Erik Andersson

1995:1
Med håven vid Medelhavet - Ola Malm
Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril, en diskussion - Jan Sjöstedt
Inventering av Katrineholms mark m.a.p. entomologiskt intressanta lokaler - Jukka Väyrynen

1994:3
Fynd av två sällsynta gaddsteklar, Sphecodes albilabris, Mimesa bruxelliensis, i Sörmland - Lars Norén
Dagboksanteckningar om nyckelpigor del 1, kopulationer i fält - Peter Wärmling
Oedemera croceicollis, nytt landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling
Melanophira formaneki i Sverige, en historik - Stig Lundberg
Noteringar om dagfjärilar, gräsfjärilar, i södra Västmanland - Göran Ripler
Yngern är unik, del 2 - Limnodata

1994:2
Storfjärilsinventering av Labro ängar i Nyköping 1993 - Jan Sjöstedt
Fjärilar i magen och andra otäckheter - Ingemar Struwe
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 8 - Göran Ripler
Storfjärilsjakt i södern 20-23/5 1993, del 2 - Jan Sjöstedt

1994:1
Melanophila formaneki, en doldis bland praktbaggar - Hans Ahnlund
Storfjärilsjakt i södern 20-23/5 1993 - Jan Sjöstedt
Anteckningar från det 4:e svenska entomologmötet - Lars Holmberg
Exkursion till Öknaby hage vid Fjällskäfte 1 juni 1991 - Ingemar Struwe
Hotade arter och skyddade områden, några reflektioner ang. Södertörnsprojektet - Hans Ahnlund
Möjliga arter av storfjärilar i nyköpingstrakten 1994 - Jan Sjöstedt
Storfjärilar i Nyköpingstrakten 1993 - Jan Sjöstedt
Denticollis borealis, Aradus bimaculatus, nya landskapsfynd för Sörmland - Hans Ahnlund
Fjädermyggsvärm över gul plasthink - Ingemar Struwe

1993:3
Chlorophorus varius införd i Sörmland - Peter Wärmling, Hans Ahnlund
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 7 - Göran Ripler
Yngern är unik - Limnodata

1993:2
Nya småfjärilar för Sörmland - Jukka Väyrynen
Några roliga fynd av storfjärilar inom Västerås kommun - Ola Malm
Apion sanguineum, Curculio venosus, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling
Några insekter från Stora Alsjön i Södertälje - Peter Wärmling

1993:1
Tåkenön, en sörmländsk hjälmarö - Ingemar Struwe
Rapport från vintermötet i Nyköping 30 januari - Ingemar Struwe
Storfjärilar i nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Möjliga arter av storfjärilar i nyköpingstrakten 1993 - Jan Sjöstedt
Fjärilsrace till Öland - Jan Sjöstedt
Inventering av Ridö-arkipelagen - Hans Ahnlund
Neobiseum carcinoides, Podistra schoenherri, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 6 - Göran Ripler

1992:3
Exkursion till Mora äng och Putbergen 8 juni 1992 - Peter Wärmling
Insektsinventering av Torpa skog på Muskö - Stanislav Snäll
Inventering av Ridö-arkipelagen - Dan Orbe
Kommentarer till storfjärilsfynd på Sundbyholmsön 6-7 juli 1991 - Håkan Elmquist
Åkervindesvärmare i Södertälje - Peter Wärmling
Agathidium nigrinum, Agaricochara latissima, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling

1992:2
Barkstinkflyn, flata och förbisedda djur - Hans Ahnlund
Insektsinventering av Torpa skog på Muskö - Stanislav Snäll
Aradus crenaticollis, A. erosus, Cixidia lapponica, C. confinis, nya för Sörmland - Peter Wärmling

1992:1
Lite namnkäbbel kring getingar - Urban Wahlstedt
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 5 - Göran Ripler
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Harmonia quadripunctata, ny för Sörmland - Peter Wärmling

1991:3
Noctua janthe, ny för Sörmland - Jan Sjöstedt
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 4 - Göran Ripler
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Insekter och natur i Hölötrakten - Peter Wärmling

1991:2
Hagmarksexkursion till Österäng - Jukka Väyrynen, Håkan Gustafson
Nattfjärilsfynd i Småland 1990 - Stefan Ekroth
Storfjärilsinventering - Jan Sjöstedt
Fjärilar i gammalt kulturlandskap NV Malmköping - Jukka Väyrynen

1991:1
Humlefunderingar - Urban Wahlstedt
Hussyrsor i Sörmland - Jukka Väyrynen
Autographa macrogamma, ny för Sörmland - Jan Sjöstedt
Skalbaggar på Nybble holme - Håkan Gustafson
Möjliga arter av storfjärilar inom Nyköpingsområdet - Jan Sjöstedt

1990:3
Fjäriln vingad syns på Haga... - Peter Wärmling
En bok om skogens hälsa, skogsskador och bekämpning av dem - Håkan Gustason
Codex entomologicus
Insekter och natur i Hölötrakten - Peter Wärmling
Fjärilar på Stora Karlsö (forts.) - Håkan Elmquist

1990:2
Det prasslar i gräset, indianbok för vuxna entomologer - Ingemar Struwe
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Växtlevande skalbaggar i Vilsta naturreservat, tillägg - Håkan Gustafson
Vårexkursionen i Salems kommun 12 maj - Peter Wärmling
Fjärilar på Stora Karlsö 1989, forts. - Håkan Elmquist

1990:1
Känner du till Carl Fredrik Fallén? - Ulmar Qvick
Exkursion till Ytterselö prästbackar - Håkan Elmquist
Exkursion till Nybbleholm - Håkan Elmquist
Fjärilar och småfjärilar på Lilla Karlsö 1989 - Håkan Elmquist
Blomflugor på Lilla karlsö 1989 - Hans Bartsch
Fjärilar på Stora Karlsö 1989 - Håkan Elmquuist
Insekter från Hedmossen - Peter Wärmling
Sommarens största fynd - Håkan Elmquist

1989:3
Trichopteryx polycommata, ny för Sörmland - Peter Wärmling. Håkan Elmquist
Fjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Rapport från första svenska entomologmötet - Ethel Tillnert
Ridöarkipelagen, inventering av fjärilar - Håkan Elmquist
Medicinsk entomologi - Birger Wictorin
Hur gick det för Skiren? - Ingemar Struwe

1989:2
Han gör inte en fluga förnär - Ullmar Qvick
Övervintring hos nyckelpigor - Peter Wärmling
Otiorhynchus, lugdunensis, ny svensk vivel - Peter Wärmling
Inventeringsvecka på Stora Karlsö - Ingemar Struwe
Rapport från årsmötet i Mariefred 1988- Peter Wärmling

1989:1
Flugor som myllrar och svärmar - Ullmar Qvick
Fjärilsstammens storlek i SV Finland efter Tjernobyl - Henrik Bruun
Discoloxia blomeri, ny mätare för Sörmland - Jan Sjöstedt
Japanska insektsglimtar - Urban Wahlstedt
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt

1988:3
Frivilligt insamlingsstopp på några hotade dagfjärilar - Björn Cederberg
Växtlevande skalbaggar i Vilsta naturreservat - Håkan gustafson
Sörmländska skalbaggar V - Peter Wärmling
Rapport från insektskurs i Dalarna 1988 - Peter Wärmling
Flugan som gillar dina ögon - Ullmar Qvick
Rapport från en kursdag - Ullmar Qvick

1988:2
Brandalssundsskogen räddad!? - Peter Wärmling
Coleoptera i Brandalssund 1987 - Peter Wärmling
Stövsländor vid Brandalssund och Eskilstuna - Ingemar Struwe
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Otiorhynchus hungaricus, ny svensk vivel - Peter Wärmling
Besök av lettisk bladlusspecialist - Ansis Orbe
Gaddsteklar på Ridön 1986 - Lars Norén
Carabus glabratus - Peter Wärmling
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril del 3 - Göran Ripler

1988:1
Några baggar att se upp för i Sörmland, del 2 - Håkan Gustafson
Entomologiska notiser - Ullmar Qvick
Exkursionen till Runmarö - Peter Wärmling
Fjärilsfaunan på Stora Karlsö - Håkan Elmquist

1987:3
Svidknott suger blod på insekter - Ingemar Struwe
Insektsinventering i Ridöarkipelagen 1986 - Ingemar Struwe, Ansis Orbe, Göran Ripler
Några baggar att se upp för i Sörmland, del 1 - Håkan Gustafson
Entomologiska notiser - Ullmar Qvist
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril del 2 - Göran Ripler
Intressanta skalbaggsfynd runt Bornsjön - Bengt Jansson, Bengterik Jansson

1987:2
Habrosyne pyritoides, ny storfjäril för Sörmland - Jukka Väyrynen
Exkursionen till Ludgo-Trollesund 1986 - Peter Wärmling
Caborius dubius, ny nattslända för Sörmland - Peter Wärmling
Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt
Rapport från Skiren, komplettering - Peter Wärmling
Vad jag finner under vintern vid basen av en gammal tall - Peter Wärmling
Insektsmotiv på sedlar och frimärken - Peter Wärmling

1987:1
Entomologerna och naturvården - Ingemar Struwe
Sörmländska skalbaggar 3, Cortodera femorata - Peter Wärmling
Ska det äntligen våras för skogsinsekterna? - Ingemar Struwe
Ogcodes pallipes, en ny fluga för Sörmland - Ingemar Struwe
Nomada fusca, en ny art för vetenskapen - Lars Norén
Insekter på Ridön, del 2 - Peter Wärmling

1986:3
Konsten att ange en fyndlokal - Ingemar Struwe
Nya landskapsfynd, Coleoptera - Peter Wärmling, Lars Norén
Rapporter från sommarens regnexkursioner - Ingemar Struwe
Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril - Göran Ripler
Insekter på Ridön, del 1 - Peter Wärmling

1986:2
Storfjärilar i södra Sörmland - Jan Sjöstedt
Sörmländska skalbaggar 2, Rhinosimus ruficollis - Peter Wärmling
Insekterna i Jaktstuguskogen II - Ullmar Qvick
Anteckningar från årsmötet 1986 - Ingemar Struwe

1986:1
Graphosoma lineatum - Ingemar Struwe
Lite information om SEF - Ingemar Struwe
Sörmländska skalbaggar I, Pselaphus heisei - Peter Wärmling
Flugor från Hedmossen - Ullmar Qvick
Insekterna i Jaktstuguskogen I - Peter Wärmling
Anteckningar från mötet i Nyköping 30 nov 1985 - Ingemar Struwe