Om föreningen

Styrelse 2017

Ordförande Jan Sjöstedt, Nyköping
Vice ordf Inger Nennesmo, Hägersten
Sekreterare Anneli Kihl, Huddinge
Kassör Göran Liljeberg, Västerljung
Ledamöter Anne-Marie Björn, Färentuna
  Håkan Elmquist, Mariefred
  Lea Pirttilahti, Bromma
   

Föreningens stadgar

 

Verksamhetsberättelser

1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015