Länkar

Entomologiska föreningar i Sverige

Sveriges Entomologiska Förening (SEF)
Entomologiska Föreningen i Stockholm
Entomologiska föreningen i Uppland
Föreningen SydOstEntomologerna (FSOE)
Norrlands Entomologiska Förening (NEF)
Västsvenska Entomologklubben (VEK)
Entomologiska Sällskapet i Lund
Gotlands entomologiska förening
Entomologiska Föreningen Östergötland
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland

Entomologiska föreningar utanför Sverige

Norsk Entomologisk Forening (NEF)
Entomologisk Forening (Danmark)
Lepidopterologiska Sällskapet i Finland

Insektsdata

Catalogus Lepidopterorum Sueciae
Svenska fjärilar
ArtDatabanken
Rödlistade arter i Sverige
Artportalen
Artportalen / Landskapskatalog för skalbaggar

Insektslänkar av alla de slag

Svenska skalbaggar
Fotos mitteleuropäischer Insekten
Longhorn beetles (Cerambycidae) of the West Palearctic region
Fotogalerie Coleoptera
BioLib (komplett systematik och en hel del bilder)
Innehållsrikt bildgalleri spindlar
Miridae (ängsskinnbaggar i Danmark)
Brithish Bugs (halvvingar i Storbritannien)
Koleopterologie (skalbaggar och skinnbaggar)

Föreningar/organisationer
Naturvård flora och fauna (utöver entomologi)

Svenska Botaniska Föreningen (SBF)
Mossornas Vänner
Sveriges Mykologiska Förening (SMF)
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)
Fältbiologerna
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)
Världsnaturfonden WWF
Fältstationen Rördrommen

Offentlig sektor

Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Jordbruksverket
Sveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Naturhistoriska Riksmuseet, Enheten för Entomologi
Länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting