Aktuella projekt

Sommaren 2009 var den sista inventeringssäsongen i Dagfjärilsprojektet i Sörmland. Resultatet, som det är inrapporterat i Artportalen går att se här:

Atlasinventeringens framåtskridande, samlat rapportläge.
Länken visar en färggrann karta över Sörmland med inventeringsrutorna markerade. Siffran i varje ruta anger antalet rapporterade arter under inventeringen. Peka på önskad ruta och dubbelklicka så visas en detaljerad kartbild och en artlista för rutan. Det går även att länka vidare från varje art i listan och se vilka specifika rapporter som finns.
 

Artlista.
Artlistan visar den totala Sörmländska fjärilslistan för arter som rapporterats till Artportalen. Observera att eftersom listan bygger på privatpersoners rapportering kan det finnas enstaka fynd i den som kräver fotodokumentation eller belägg för att betraktas som officiella. Genom att klicka på rubrikerna ”Artnamn” eller ”Datum” sorteras listan om till systematiskt ordnad, eller efter första inrapporterade fynddatum för arten.

 Artligan.
Artligan är en lista som visa det antal arter som enskilda personer rapporterat till Artportalen. Genom att klicka på enskilda personnamn ser man vilka arter personen rapporterat och det går även att jämföra två personers listor mot varandra för att se vilka arter som skiljer dem åt.