Tips och handledningar

Hur bygger man en enkel fjärilshåv?
Här kan man bl.a. köpa fjärilshåvar.
Hjälp med identifiering av fjärilslarver.
Kronologi för vårfjärilar i Sörmland.
Bestämning av Sörmländska blåvingar
.
Tips för planering av en fjärilsträdgård