© Föreningen Sörmlandsentomologerna                     E-post: info@sormlandsentomologerna.se                               PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

Lördagen den 3 mars 2018 Årsmöte Mötet äger rum i Studiefrämjandets lokaler Juristgatan 2, 646 31 GNESTA. Se karta. Efter årsmötet föreläser Christina Winter om Insekter och Trädgårdsodling. Christina har nyligen gett ut boken ”Trädgårdsmyller – Insekterna som hjälper dig att odla”. 22-25 mars 2018 Mässan Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan. Vi har som vanligt en monter på detta välbesökta evenemang - svarar på nyfikna besökares frågor, säljer entomologisk litteratur mm. Samarrangemang med Sveriges Entomologiska Förening. Juni 2018 Spindelexkursion Vi återkommer med tidpunkt och plats när detaljerna är klara. 3 - 5 augusti 2018 Entomologmötet 2018 2018 är det åter Sörmlandsentomologernas tur att vara värdar. Mer information och anvisningar för anmälning kommer så fort planeringen är klar. Lite mer kött på benen finns i annons publicerad i ET.

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu