© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

OBS: Studiefrämjandet har flyttat till nya lokaler i Lokstallet på Margretedalsvägen 6, se karta. Lördagen den 27 augusti - Hemma hos Arrangörer för årets Hemma Hos är Lea Pirttilahti och Leif Svanblom och vi kommer att ha deras fritidshus utanför Hälleforsnäs som bas. Samling 10:30. Anmäl er senast 24 augusti via mejl till leapirtti@hotmail.com eller SMS till 070-652 15 82 så att vi kan beräkna fika och något mer matigt. Vägbeskrivning: I Hälleforsnäs, åk in till järnvägsstationen. Följ vägen som går parallellt med järnvägen, genom den öppna bommen. Fortsätt enligt kartan i länken. Så småningom ser du Flensjön till vänster och en vändplan, där åker du också genom en öppen bom uppför en backe. På krönet ser du skylten Askardal, där tar du höger, du är då nästan framme vid Sörstugan som snart skymtar på vänster sida. Några bilar får plats på tomten, det finns också en mötesplats en bit bort där man kan stå. https://kartor.eniro.se/?c=59.168759,16.452885&z=13&mode=route&r=car;F00;- 1;59.161785;16.503771;H%C3%A4lleforsn%C3%A4s%20station%2C%20H%C3%84LLEFORSN%C3%84S;5 9.176016;16.423016;Namnl%C3%B6s%20v%C3%A4g&q=%22H%C3%A4lleforsn%C3%A4s%20Stationshuse t%22;geo Man kan också ta tåget. Exempelvis 8.55 avgår SJ-tåg från Stockholm, byte i Eskilstuna, 10.08 avgång till Hälleforsnäs, framme 10.29 vi stationen. Säg till så hämtas du därifrån! .

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu