© Föreningen Sörmlandsentomologerna                     E-post: info@sormlandsentomologerna.se                               PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

Lördagen den 26 januari 2019 - ÖPPET HUS Året inleds som alltid med detta traditionsfyllda och inspirerande möte fyllt av spontanitet och glam. Vi blickar både tillbaka på det gångna årets entomologiska minnen, fynd och erfarenheter – och ser framåt mot det kommande. Det finns inget fast program utan mötet blir som alltid vad deltagarna gör det till. Tag med dig insekter, bilder, böcker, frågor m.m. Möjlighet att visa digitala filer finns. Medtag CD-skivor, USB-minnen och dylikt. Det bjuds på en lunchsallad samt te eller kaffe. Plats: Studiefrämjandets lokaler Kungsgatan 24 i Nyköping. Byggnaden är gamla glödlampsfabriken som ligger längs Brunnsgatan. Lättast hittar man från Hamnvägen då man åker upp på Brunnsgatan bredvid slottsdammen. Åk in på den inhägnade parkeringen till vänster. Här kan man parkera. Ingången ligger i norra delen av huskroppen, ingång från gården. Se upp för att parkera på ”bevakade privata” parkeringar! Tid: Vi börjar kl. 13. Vi håller på så länge vi orkar – framåt 18. Ansvarig: Jan Sjöstedt, tel. 0155-971 68 eller 070-572 92 32 Lördagen den 9 mars 2019 - Årsmöte kl 13 i Studiefrämjandets lokaler i Gnesta. 21-24 mars 2019 - Mässan Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan. Vi har som vanligt en monter på detta välbesökta evenemang - svarar på nyfikna besökares frågor, säljer entomologisk litteratur mm. Samarrangemang med Sveriges Entomologiska Förening.

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu