© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

OBS: Studiefrämjandet har flyttat till nya lokaler i Lokstallet på Margretedalsvägen 6, se karta. Försommarutflykt lördag 29/5 Vi samlas kl 10 vid Aspa bygdegård. Vi kommer att besöka ett par olika lokaler i området Aspa-Trollesund- Ludgo kyrka. Aspa ligger vid väg 223 drygt 2 mil norr om Nyköping. Bygdegården ligger i norra kanten av samhället på östra sidan av vägen (markerad med en pil på bifogad karta). Föranmälan till Jan Sjöstedt 0705729232 senast 26/5 då jag behöver planera mat och inköp.

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu