© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

19 maj kl 11-14 vid Stendörrens naturreservat. Den biologiska mångfaldens dag infaller i år 22 maj och Länsstyrelsen i Sörmland uppmärksammar den bl.a. genom att ordna den här familjedagen. Sörmlandsentomologerna medverkar genom att ordna småkrypsspaning i olika former. 25 maj Spindelexkursion under ledning av Kajsa Mellbrand. Vi letar spindlar i Dagnäsöns naturreservat i Båven. Färdväg: Ta av västerut från väg 223 (vägen mellan Nyköping och Mariefred) ca 2,5 mil norr om Nyköping. Det är skyltat mot Sofielund och Dagnäsön. Kör 7 km till vägens slut. Samling på reservatets parkering kl 11. 29 alt 30 juni. Exkursion i markerna kring Nynäs slott med Janne Sjöstedt som ledare. Exakt datum fastställs senare. Slutet av augusti Exkursion och nattlys på Vansö utanför Strängnäs. 19 oktober kl 13 Traditionellt höstmöte med bildvisning. Föredrag om sländor av Malin Larsson. Plats: Studiefrämjandets lokaler i Gnesta.

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu