© Föreningen Sörmlandsentomologerna                     E-post: info@sormlandsentomologerna.se                               PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

Söndagen 20 maj 2018 Småkrypsjakt vid Stendörren Biologiska mångfaldens dag är tidsdagen 22 maj men Länstyrelsen börjar firandet redan på söndagen vid Stendörren. Vi kommer att vara på plats kl 11-14 och guida barn och vuxna i småkrypens värd. Lördagen 2 Juni 2018 Spindelexkursion Vi samlas kl 11 vid Långmarens museigård i Nynäs naturreservat för att under Kajsa Mellbrands ledning leta efter spindlar. Långmaren  är en gård med gammal hävd som ligger några km norr om Nynäs slott. 3 - 5 augusti 2018 Entomologmötet 2018 2018 är det åter Sörmlandsentomologernas tur att vara värdar. Mer information och anvisningar för anmälning kommer så fort planeringen är klar. Lite mer kött på benen finns i annons publicerad i ET.

ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu