© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna
Aktiviteter OBS: Studiefrämjandet har flyttat till nya lokaler i Lokstallet på Margretedalsvägen 6, se karta.  Lördagen den 14 mars - Årsmöte kl 13 i Studiefrämjandets lokaler i Nyköping. OBS Ändrad lokal!Mötet kommer att äga rum i samma lokal som vi använder för våra vintermöten, Studiefrämjandets lokaler på Kungsgatan 24 i Nyköping. Byggnaden är gamla glödlampsfabriken som ligger längs Brunnsgatan. Enklast hittar man dit från Hamnvägen genom att åka upp på Brunnsgatan bredvid slottsdammen. Åk in på den inhägnade parkeringen på vänster sida, här kan man parkera. Se upp för "bevakade privata" parkeringsrutor! Efter årsmötet föredrag:  “Vilda bin som pollinatörer” - Magnus Stenmark “Inventering av vildbin på Dagnäsön” - Lars Norén “Internationella initiativ för pollinatörer” - Johan Abenius  26-29 mars. Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar på Älvsjömässan. Även i år kommer vi att ha en monter på mässan tillsammans med SEF och försöka svara på besökarnas frågor och sprida information om vår verksamhet  ÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig.  UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu