© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Aktiviteter

OBS: Studiefrämjandet har flyttat till nya lokaler i Lokstallet på Margretedalsvägen 6, se karta. 22 augusti. Spindelexkursion Under Kaja Mellbrands sakkunniga ledning kommer vi att leta spindlar i trakten runt Öster Malma. Detaljer kommer senare. September Hemma hos med Jan Sjöstedt som värd. Datum ännu inte fastställt. Oktober Traditionellt höstmöte i Gnesta. Datum ännu inte fastställt. Föredrag: “Vilda bin som pollinatörer” - Magnus Stenmark “Inventering av vildbin på Dagnäsön” - Lars Norén “Internationella initiativ för pollinatörer” - Johan Abenius

sÖVRIG INFORMATION OCH AKTIVITETER

På hemsidan räknar vi med att nya aktiviteter och eventuella ändringar kommer att meddelas. Eftersom många aktiviteter är väderberoende kan det också bli aktuellt att informera potentiella deltagare per e-post när sådan finns tillgänglig. UPPMANING Ni som inte redan gör det: Prenumerera på Entomologisk tidskrift, en av världens äldsta entomologiska tidskrifter och den största i Sverige. Med ET kan Ni hålla Er uppdaterade om entomologiska rön i främst Sverige. Vi behöver fler prenumeranter för att hålla Er informerade om Sveriges entomologiska front. Entomologisk tidskrift kommer ut med 4 nummer per år till ett pris av 350:- kr. Sätt in pengarna på plusgirokonto 66047-2, Entomologisk Tidskrift, Prenumeration. Glöm inte att ange Ditt eget namn och adress så Du får hem den i brevlådan. För mer information se Sveriges Entomologiska Förening, www.sef.nu