© Föreningen Sörmlandsentomologerna                     E-post: info@sormlandsentomologerna.se                               PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Om föreningen

Styrelse 2017

Ordförande Jan Sjöstedt, Nyköping Vice ordf Inger Nennesmo, Hägersten Sekreterare Anneli Kihl, Huddinge Kassör Göran Liljeberg, Västerljung Ledamöter Anne-Marie Björn, Färentuna   Håkan Elmquist, Mariefred   Lea Pirttilahti, Bromma Föreningens stadgar  

Verksamhetsberättelser

1986 1987 1988 1989 1990  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016