© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Om föreningen

Styrelse 2022

Ordförande Jan Sjöstedt, Nyköping Vice ordf Lea Pirttilahti, Bromma Sekreterare Håkan Elmqvist, Mariefred Göran Liljeberg, Västerljung Kassör Inger Nennesmo, Hägersten Föreningens stadgar

Verksamhetsberättelser

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023