© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Graphosoma

Föreningens medlemsblad, Graphosoma, började komma ut 1986. Fram till och med 2006 gavs 3 nummer/år ut, från och med 2007 kommer tidskriften ut med ett nummer per år. Här följer en lista över artiklar som publicerats i Graphosoma. De flesta artiklar finns att läsa genom att klicka på titeln. Graphosoma var tidigt ute med "färgtryck", se omslagsbilden till höger... Det första numret av Graphosoma (utom medlemsmatrikeln som då omfattade 42 medlemmar) hittar du här. 2023 Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2023 - Jesper Lind Ett ungdomsmöte med Frithiof Nordström - Peter Wärmling Det 41:a året med storfjärilar längs Sörmlandskusten - Jan Sjöstedt Maria Sibylla Merian, en tidig kvinnlig entomolog - Inger Nennesmo Intressanta fynd från Eskilstunatrakten 2023 - Joachim Strengbohm På jakt efter gullrisbock 2023 - Andreas Grabs Dödskallesvärmare i Katrineholm - Andreas Grabs Vattenskräppesäckmal - Andreas Grabs SEF-mötet 2023 i Arjeplog - Lea Pirttilahti och Leif Svanblom Fjärilen som är världsmästare i färgseende - Lea Pirttilahti Korsord med insektstema - Inger Nennesmo 2022 Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2022 - Jesper Lind Om Sveriges två kärrpigor - Peter Wärmling Intressanta fynd från Eskilstuna 2022 - Joachim Strengbohm Odla kärleksört bland dovhjortar - Lars Liljeruhm Storfjärilar längs Sörmlandskusten 2022 - Jan Sjöstedt Väsby hage, då nu och sedan - Julia Sigenberg och Hanna Williamsson Väsby hage, en naturskyddad färbeteshage - Håkan Elmqvist Buxbomsmott - Staffan Kihl Igutettix oculatus - Staffan Kihl Kartfjärilen i Sörmland - Staffan Kihl Föreningsexkursioner 2022 - Jan Sjöstedt 2021 Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2021 - Jesper Lind Välsignad med en trädgård - Anne-Marie Björn Charles de Geer - Inger Nennesmo Storfjärilar på Sörmlandskusten 2021 - Jan Sjöstedt Nattsländor - Peter Wärmling På bockjakt i Sverige 2021 - Andreas Grabs De piggbenta gräshopporna - Urban Wahlstedt Den indiska hoppmyran - Inger Nennesmo Belgica antarctica - Inger Nennesmo Fjärilsfynd på Gotland 2021 - Håkan Elmqvist Insektshotell i Gnesta - Bertil Karlsson Utflykter i det sköna och gröna 2021 - Jan Sjöstedt Långvingad lövvårtbitare - Bo Ljungberg Sydlig rovbärfis - Staffan Kihl 2020 Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2020 - Jesper Lind Biet i det forntida Egypten - Inger Nennesmo En Smålandstripp - Peter Molin Möten med exotiska uppenbarelser - Håkan Elmqvist Att jaga bock - Andreas Grabs Spetsstrimbock - Andreas Grabs Storfjärilar på Sörmlandskusten 2020 - Jan Sjöstedt Spindelexkursion - Staffan Kihl Gul forsslända - Inger Nennesmo Apollofjäril - Lars Liljeruhm Blommor i en glasvas - Inger Nennesmo Ny skalbagge för Sörmland - Andreas Grabs Blekgult lavfly - Staffan Kihl Spireasäckmal - Staffan Kihl Noteringar från säsongen 2020 - Staffan Kihl 2019 Tistelfjäril - en betraktelse - Håkan Elmqvist Storfjärilar på Sörmlandskusten 2019 - Jan Sjöstedt Mindre timmerman i Sörmland 2019 - Andreas Grabs Att vakta en fälla - Andreas Grabs Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2019 - Jesper Lind Ovanlig form av fjortonfläckig lövpiga - Peter Wärmling Resa i Bulgarien - Jan Sjöstedt Mellan vatten och luft - Malin Larsson Fjärilsstig i Tullinge - Bo Ljungberg Exkursionsrapporter - Staffan Kihl Några fynd 2019 - Staffan Kihl Svävflugor - Anne-Marie Björn 2018 Entomologmötet 2018 - Jan Sjöstedt Storfjärilar på Sörmlandskusten 2018 - Jan Sjöstedt Skeppsbrutna nyckelpigor de luxe - Christina Winter Fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2018 - Jesper Lind Utvecklingen av åkervindesvärmare - Håkan Elmqvist Eldflugor i medicinens tjänst - Inger Nennesmo Svanskejsarfoting i Nävekvarn - Andreas Grabs Ljusfällefynd i centrala Nyköping - Andreas Grabs Abisko då och nu - Jan Sjöstedt Angrepp av kommasköldlus - Inger Nennesmo Nya fynd av Saltängsdvärgpiga - Peter Wärmling Rättelser till “Nyckelpigor i Sverige” - Peter Wärmling Insektsskådning i Costa Rica - Eva Hedström Spenslig sandstekel - Staffan Kihl Anthocoris minki - Staffan Kihl Bålgetingkortvinge funnen i Sörmland - Eva Hedström Några minerare - Staffan Kihl Några fynd 2018 - Staffan Kihl 2017 Sälgskimmerfjärilen i Sörmland - Andreas Grabs Två nya skinnbaggsarter i Sörmland - Andreas Grabs och Staffan Kihl Sensational butterflies - Inger Nennesmo Ectophasia crassipennis på Gotland - Håkan Elmquist Storfjärilar på Sörmlandskusten 2017 - Jan Sjöstedt Ljusringat lövfly funnet i Sörmland - Andreas Grabs Eksikelvinge i Sörmland - Staffan Kihl Oregons insekt - Inger Nennesmo Mimikry och lite larv - Anne-Marie Björn Trädgårdsmässan och Hemma hos Bananflugan och Nobelpriset - Inger Nennesmo SEF:s årsmöte på Gotland 2017 - Staffan Kihl Intressanta fjärilar i Trosa/Mörköområdet 2017 - Jesper Lind Nyckelpigor som hobby - Peter Wärmling Skalbaggsinvasion - Staffan Kihl Resa i Georgien 2017 - Hans Jälminger Dekorativa vivlar - Staffan Kihl Fotografering av fjädermott - Staffan Kihl Insekter på skivomslag - Torbjörn Brissman 2016 Ny gall för Sverige - Staffan Kihl Fjärilar i Alaska - Inger Nennesmo Några möjliga framtida svenska nyckelpigor - Peter Wärmling Svamperitif - Ruth Hobro och Gunnar Sjödin Ur en dagbok om en getingkupa - Urban Wahlstedt Intressanta fjärilar i Trosa-/Mörköområdet 2016 - Jesper Lind Gulfläckig igelkottspinnare - Jesper Lind Tallspinnare - Jesper Lind Storfjärilar på Sörmlandskusten 2016 - Jan Sjöstedt Lite om nyckelpigor - Inger Nennesmo Mångfaldsträd - Anne-Marie Björn Märkvärdiga fjärilslarver - Håkan Elmquist 2015 En ny skinnbaggeart för Sörmland - Staffan Kihl Den färöiska 200-kronorssedeln - Inger Nennesmo Insekter i Berlin - Inger Nennesmo Boktips - Honeybee democracy - Inger Nennesmo Borstade och oborstade typer i flugornas värld - Anne-Marie Björn Parasitflugor oväntat häftiga - Göran Liljeberg Några förändringar i den svenska nyckelpigefaunan sedan 1995 - Peter Wärmling Larver till våra svenska aftonflyn - Håkan Elmquist Trädgårdsmässan 2015 Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2015 - Jesper Lind Storfjärilar i Sörmlandskusten 2015 - Jan Sjöstedt 2014 Exkursionsrapporter Ulven i fårakläder som blev en bagge - Ingemar Struwe Fotografering av nyckelpigor - Peter Wärmling Storfjärilar på Sörmlandskusten 2014 - Jan Sjöstedt Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2014 - Jesper Lind Ny spindelart för Sörmland - Staffan Kihl Växtstekeln Tenthredo scrophulariae - Mark Toneby Reseminnen från Bulgarien - Jan Sjöstedt Familjen Macleay i Sydney - Inger Nennesmo Fjärilar på Sörtorp 1983 - 2012 - Karl Källander 2013 Om skötsel av skogsbilvägar och dagfjärilars mångfald - Bengt-Erik Bengtsson Sörmlandsentomologerna, de första 25 åren 1985-2010 - Peter Wärmling Arkiv Sörmland - Peter Wärmling En fundering om namngivning av insekter - Håkan Elmquist Ett ungdomsminne - det första fyndet av rödgul höfjäril i Sörmland - Peter Wärmling Storfjärilar på Sörmlandskusten 2013 - Jan Sjöstedt SEF:s årsmöte 2013 på Ivön - Mark Toneby FSE - möten och exkursioner 2013 Intressanta fjärilar noterade i Trosa/Mörköområdet 2013 - Jesper Lind 2012 Om trollsländor som jagar dagfjärilar - Bengt-Erik Bengtsson Svenska namn på nyckelpigor - Peter Wärmling En splintbock splintas i två - Peter Wärmling Blekgökingen, en mystisk bedragare - Urban Wahlstedt Intressanta arter noterade i Trosa/Mörköområdet 2012 - Jesper Lind Storfjärilar på Sörmlandskusten 2012 - Jan Sjöstedt Två intressanta skalbaggsfynd - Staffan Kihl Status för fetörtsblåvinge i Sörmlands län - Håkan Elmquist Ny bok om småfjärilar - Staffan Kihl Balkongskådarentomologi - Peter Wärmling Skalbaggar på död tall, inventeringsrapport - Stanislav Snäll 2011 "Fäbodkultur" hos svartmyror - Bengt-Erik Bengtsson Svenskt entomologmötei Västergötland - Eva Hedström Etiska regler Trollsländeskådning från rullstol - Peter Wärmling Livscykeln hos en nyckelpiga - Peter Wärmling Aspglansbagge - Anne-Marie Björn Skalbaggar i en lindallé - Stanislav Snäll Strimlusen - fult namn på vackert djur - Carl-Cedric Coulianos Älskad, hatad, förföljd - Anne-Marie Björn Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2011 - Jesper Lind Kort återblick på det gångna året Storfjärilar på Sörmlandskusten 2011 - Jan Sjöstedt Svenska flugporrträtt 7 - Ingemar Struwe Det charmerande biet - Anne-Marie Björn Min barndoms monster - Anne-Marie Björn 2010 Med håv bland flammorna - Ingemar Struwe Majbagge på Öland - Torbjörn Brissman Några nya svenska nyckelpigor - Peter Wärmling Ny skalbagge för Sörmland - Anneli och Staffan Kihl Sagan om kålmasken Klara - Anne-Marie Björn En utflykt till kalkbrottet i Stora Vika - Peter Wärmling Storfjärilar på Sörmlandskusten 2010 - Jan Sjöstedt Cikadorna i Huddinge - Roland Hansson Nattfjärilar i förorten - Anneli och Staffan Kihl Mina upplevelser kring cikadavårtbitarens intåg i Sverige och Sörmland - Urban Wahlstedt Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2010 - Jesper Lind Intressanta fjärilar noterade i Trosa-Mörköområdet 2009 - Jesper Lind Var, när och hur man hittar nyckelpigor i Sverige - Peter Wärmling 2009 Återblick på året som gått Storfjärilar på Sörmlandskusten 2009 - Jan Sjöstedt Entomologmötet 2009 - Håkan Elmquist Exkursion till Ridön 25 okt 2009 - Håkan Elmquist In situ-entomologi - Peter Wärmling En Graphosoma blir till - Ann-Mari Björn Att fotografera insekter - Ann-Mari Björn Svenska flugporträtt 6 - Ingemar Struwe Tro och vetande om nyckelpigor - Peter Wärmling En Cossus blir till - Eva Hedström Humleinventering med barnen - Eva Hedström Hålrotsfjärilar och snöhöns - Jan Sjöstedt 2008 Återblick på det gångna året - Urban Wahlstedt, Göran Liljeberg Sammanfattning av rapporten trumgräshoppa i Sörmland Storfjärilar i sörmlandskusten 2008 - Jan Sjöstedt Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2008 - Jesper Lind, Göran Liljeberg Konsten att använda Internet som bestämningslitteratur - Eva Hedström Tankar om insekter - Eva Hedström Exkursion med Hans Ahnlund vid Yngerns strand söder om Nykvarn 24 maj 2008 - Eva Hedström Dagfjärilsexkursioner i södra Sörmland sommaren 2008 Några bilder från Entomologmötet 2008 på Gotland 2007 Vårbilder - Håkan Gustafson Bildgalleri fjärilar Trosa-Mörköområdet 2006 och 2007 - Göran Liljeberg Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2006 - Jesper Lind Storfjärilar i sörmlandskusten 2006 - Jan Sjöstedt Storfjärilar i sörmlandskusten 2007 - Jan Sjöstedt Hur får vi säkra rapporter i dagfjärilsprojektet? - Andreas Grabs, Håkan Elmquist En glimt av dåtid…- Jukka Väyrynen, Stanislaw Snell Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2007 - Jesper Lind 2006:3-4 Ett oförglömligt möte med älgens nässtyng Cephenemyia ulrichii (korrigerad) - Håkan Gustafson Aromia-sommaren 2006 - Håkan Gustafson En liten notis från flugvärden: Megaselia minor - Ingemar Struwe Medlemmarnas bilder - Mark Toneby Höstexkursionen eller hemma-hos-träffen hösten 2006 - Peter Wärmling Om gräshoppor och vårtbitare under mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Urban Wahlstedt Dagfjärilar observerade under mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Ingemar Struwe Nykelpigor observerade under mörköexkursionen lördagen den 26 aug 2006 - Peter Wärmling Om Kalkbergets naturreservat - Peter Wärmling Storfjärilar i sörmlandskusten 2005 - Jan Sjöstedt Bilder från Öppet Hus i Nyköping Vintern 2004 Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg 2006:2 Inventering av svartfläckig blåvinge år 2005 i Södermanland - Björn Carlsson, Håkan Elmquist Superman!!! - Håkan Elmquist Medlemmarnas bilder - Håkan Elmquist, Mark Toneby Bildgalleri fjärilar Trosa-Mörköområdet 2005 - Göran Liljeberg Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2005 - Jesper Lind, Göran Liljeberg 2006:1 Svenska flugporträtt 5. Höghusflugan ”Fritte”, Thaumatomyia notata - Ingemar Struwe En historia om en nyckelpiga från Grönland - Peter Wärmling Inventering av fetörtsblåvinge år 2005 i Strängnäs och Gnesta - Björn Carlsson, Håkan Elmquist 2005:3-4 Aromia-sommaren 2005 - Håkan Gustafson Hemma hos Jukka Väyrynen – en bildkavalkad - Håkan Gustafson, Peter Wärmling Svenska flugporträtt 4: Limnophora riparia. Nigdans i strandbuskagen - Ingemar Struwe, Lis Foxbrook Dagfjärilar i Södermanland. Lägesrapport från dagfjärilsprojektet - Ingemar Struwe Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg Bilder från höstexkursionen 2003 2005:2 Dagfjärilar i Södermanlands län - Håkan Elmquist Storfjärilar i sörmlandskusten 2004 - Jan Sjöstedt 2005:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 2004 - Jesper Lind, Göran Liljeberg Aromia-sommaren 2004 - Håkan Gustafson En fjärilssamling från 1930-talets Rönninge - Urban Wahlstedt Svenska flugporträtt. 3. Amphipogon flavus, Mustaschflugan, ostmästarens kusin - Ingemar Struwe Hemsida - Föreningen Sörmlandsentomologerna - Håkan Gustafson 2004:3-4 En trädgård för steklar och flugor - men andra gäster är också välkomna - Ingemar Struwe Storfjärilar i sörmlandskusten 2003 - Jan Sjöstedt Recension: Flugbok med hög nördfaktor nominerad till Augustpriset - Ingemar Struwe Stig Åsberg - en stor grafiker - Peter Wärmling Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt 2004:2 Aromia-sommar - Håkan Gustafson Matronulan eller den Ryska Björnen funnen i Sverige - Peter Wärmling Fetörtsblåvinge Scolitantides orion funnen vid Mellanmarviken - Björn Carlsson Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt 2004:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2003 - Jesper Lind, Göran Liljeberg I närheten av ett dike. Trumgräshoppans liv och leverne på den Sörmländska landsbygden - Jan Sjöstedt Kompletterande om Velleius - Ingemar Struwe Vad är cantharidin? - Ingemar Struwe Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt 2003:3-4 Bålgetingkortvingen på fönsterblecket. Fynd av Velleius dilatatus F. I Eskilstuna - Ingemar Struwe Detta kan man kalla fyndigt! Noteringar från sörmlandsentomologernas höstutflykt 2003 - Guje Olsson Bland spolvivlar och sandkrypare på Järflotta - Hans-Erik Wanntorp Storfjärilar i sörmlandskusten 2002 - Jan Sjöstedt Nya noteringar om Trumgräshoppan Psophus stridulus i Sörmland - Jan Sjöstedt Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt 2003:2 Till minne av Nisse Linnman - Håkan Elmquist Fjärilar i lövskogar och hagmarker i Sörmlands län - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg, Jan Sjöstedt Bilder på dagsländelarver, teckningar - Eva Engblom 2003:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2002 - Jesper Lind, Göran Liljeberg Tornseglares födoval - Ingemar Struwe, Tony Haglund Skogens pärlor eller entomologi på Internet - Peter Wärmling 2002:3-4 Akvarell av Collembol - Göte Göransson En tripp till Turkiet i början av juli 2001 - Jan Sjöstedt Fjärilsinventeringar gjorda på Utnäset under 1999-2001 - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg Storfjärilar i Sörmlandskusten - Jan Sjöstedt Tankar vid dammen En dammfilosofs betraktelser den tredje sommaren - Ingemar Struwe Insekter i cyber space - eller bli en entonörd - Håkan Gustafson 2002:2 Akvarell av Collembol - Göte Göransson Fjärilsinventeringar gjorda på Utnäset under 1999-2001 - Håkan Elmquist, Göran Liljeberg Trumgräshoppa, Psophus stridulus, en kort notis - Jan Sjöstedt Biologisk mångfald i sörmländska sjöar - del 3 - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata 2002:1 Akvarell av Collembol - Göte Göransson Skalbaggar funna på Utnäset 1999-2000 - Håkan Gustafson Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2001 - Jesper Lind, Göran Liljeberg Vårtrötthet - Guje Olsson 2001:3-4 Akvarell av Parasitstekel - Göte Göransson Bokrecension. Mina insektsvandringar av Göte Göransson - Ingemar Struwe Svenska flugporträtt. 2. Myopa buccata, Vitkindad stekelfluga - Ingemar Struwe Andra sommaren med dammen. Rapport från entomologträdgården - Ingemar Struwe Väsby hage, en naturskyddad fårbeteshage - Håkan Elmquist Biologisk mångfald i sörmländska sjöar, del 2 - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata 2001:2 En försommardag på Utnäset - Håkan Gustafson Rapport från entomologträdgården: Första sommaren med dammen - Ingemar Struwe Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget - Peter Wärmling Biologisk mångfald i sörmländska sjöar - Länsstyrelsen Södermanlands län, Limnodata 2001:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 2000 - Jesper Lind Trumgräshoppa noteringar i ett dike - Jan Sjöstedt Trollsländor i Katrineholm (forts) - Kerstin Dahlman Storfjärilar i Sörmlandskusten 2000 - Jan Sjöstedt 2000:3 Från SEF:s årsstämma 2000: Museernas kris och entomologernas samlingar - Ingemar Struwe Entomolog utan håv i den västsahariska övärlden - Ingemar Struwe Anteckningar från det elfte svenska entomologmötet 9-12 juni 2000 - Guje Olsson Trollsländor i Katrineholm - Kerstin Dahlman 2000:2 Storfjärilar i sörmlandskusten 1999 - Jan Sjöstedt Kvalster på fjärilar - Jukka Väyrynen Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget, Srm - Peter Wärmling Fynd av Issus muscaeiformis i Sörmland - Peter Wärmling Översiktlig inventering av vedinsektsfaunan inom Tomsängen 1996. - Hans Ahnlund Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 1999 - Jesper Lind 2000:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1999 - Jesper Lind En artikel om insekter och andra små djur i klassrummet - Guje Olsson Några baggar att se upp för i Sörmland, komplettering och uppföljning 1999 - Håkan Gustafson Nya landskapsfynd för Sörmland - Hans Ahnlund 1999:3 Tionde Svenska Entomologmötet på Öland 18-20 juni 1999 - Guje Olsson Skalbaggar funna på brandfält i Kolmården NV Uvberget - Jan Sjöstedt, Peter Wärmling Dagfjärilsinventering på Stora Karlsö 24 juli 1999 - Håkan Elmquist Trollsländor i Södertälje - Katarina Ekestubbe 1999:2 Ska vi ha svenska namn på insekterna? - Håkan Gustafson Storfjärilar i Sörmlandskusten 1998 - Jan Sjöstedt Biospalten: Insekter som filmstjärnor i Ett såkryps liv och Antz - Ingemar Struwe Litteraturtips om spindlar - Lars J. Jonsson Den vågbandade pälsängern flyttar utomhus? - Peter Wärmling 1999:1 Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1998 - Jesper Lind Jakten på Afrikas heliga biskops-fly En berättelse från Afrika - Guje Olsson Trollsländor i Södertälje - Katarina Ekestubbe Nytt landskapsfynd 2194 Cyphon punctipennis Sharp 1873. Ny för Sörmland - Peter Wärmling 1998:3 Skalbaggsinventering av brandfält NV om Uvberget - Jan Sjöstedt Artfördelning bland trollsländor (Odonata) i Södertälje kommun - Katarina Ekestubbe Rapport från nionde svenska entomologmötet i Gävle 1998 - Ingemar Struwe 1998:2 Uppträdandet hos allmänna lövflyet (Paradrina clavipalpis) - Nils Hydén Storfjärilar i Sörmlandskusten 1997 - Jan Sjöstedt Nyckelpigor funna på gran - Peter Wärmling 1998:1 Svenska Entomologmötet ur en fjärilsintresserad Trosabos perspektiv - Jesper Lind Nya landskapsfynd - Anomala dubia "var" marginata - Peter Wärmling Nya landskapsfynd. Terrariesyrsa funnen i vilt tillstånd i Sörmland - Ingemar Struwe Entomologi - en väg till framgång - Fredrik Sjöberg Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö området 1997 - Jesper Lind 1997:3 Gulsvansad vinterekspinnare i Sörmland - Jan Sjöstedt Nya landskapsfynd - Peter Wärmling Hussyrsa på Södertörn - Peter Wärmling Allmänt lövfly, en art med märkligt biotopval - Jan Sjöstedt Vedinsekter och spindlar i Nyköpings kommun - Jonas Sandström, Bert Viklund, Lars-Ove Vikars Storfjärilar i Sörmlandskusten 1996 - Jan Sjöstedt Anteckningar från det åttonde entomologmötet - Peter Wärmling 1997:2 Lövskogsnunnan i Sörmland - Jan Sjöstedt Vedinsekter och spindlar i Nyköpings kommun - Jonas Sandström, Bert Viklund, Lars-Ove Vikars Trumgräshoppa på Långmaren - Jan Sjöstedt Åkervindesvärmare 1992 vid Sörmlandskusten - Jan Sjöstedt 1997:1 Amiralen, litet om dess biologi - Peter Wärmling Rättelser - Peter Wärmling Intressanta fjärilar noterade i Trosa, Mörkö-området 1996 - Jesper Lind Finns öronstriten i Sörmland? - Börge Pettersson 1996:3 Entomologisk inventering: Sparreholms ekhagar - Hans Ahnlund Storfjärilar i Sörmlandskusten 1995 - Jan Sjöstedt Nya landskapsfynd Entomologisk resa i Norrland, del 2 - Jan Sjöstedt Möjliga storfjärilsarter i Nyköpingsområdet - Jan Sjöstedt Nyckelpigor funna på ek - Peter Wärmling 1996:2 Tvåvingar påträffade på Tåkenön - Ingemar Struwe, Ansis Orbe Inventering av skalbaggar på Sofiebrgsåsen 1994 - Håkan Gustafson Entomologisk resa i Norrland, del 1 - Jan Sjöstedt 1995:3 En sommardag på Sörmlandsleden - Håkan Gustafson Nya landskapsfynd - Rhagonycha fulva, Oedemera croceicollis - Peter Wärmling Skalbaggar påträffade på Tåkenön 1993, del 2 - Håkan Gustafson, Lars-Erik Andersson Fjärilar påträffade på Tåkenön 1993, del 2 - Håkan Elmquist, Dan Orbe, Jukka Väyrynen 1995:2 Noteringar om oäkta dagfjärilar i södra Västmanland - Göran Ripler Noteringar om dagfjärilar i södra Västmanland - Göran Ripler Möjliga storfjärilar i nyköpingstrakten 1995 - Jan Sjöstedt Storfjärilar i nyköpingstrakten 1994 - Jan Sjöstedt Föreningen Sörmlandsentomologerna 10 år - Ingemar Struwe Skalbaggar påträffade på Tåkenön 1993, del 1 - Håkan Gustafson, Lars-Erik Andersson 1995:1 Med håven vid Medelhavet - Ola Malm Maniola jurtina, allmän slåttergräsfjäril, en diskussion - Jan Sjöstedt Inventering av Katrineholms mark m.a.p. entomologiskt intressanta lokaler - Jukka Väyrynen 1994:3 Fynd av två sällsynta gaddsteklar, Sphecodes albilabris, Mimesa bruxelliensis, i Sörmland - Lars Norén Dagboksanteckningar om nyckelpigor del 1, kopulationer i fält - Peter Wärmling Oedemera croceicollis, nytt landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling Melanophira formaneki i Sverige, en historik - Stig Lundberg Noteringar om dagfjärilar, gräsfjärilar, i södra Västmanland - Göran Ripler Yngern är unik, del 2 - Limnodata 1994:2 Storfjärilsinventering av Labro ängar i Nyköping 1993 - Jan Sjöstedt Fjärilar i magen och andra otäckheter - Ingemar Struwe Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 8 - Göran Ripler Storfjärilsjakt i södern 20-23/5 1993, del 2 - Jan Sjöstedt 1994:1 Melanophila formaneki, en doldis bland praktbaggar - Hans Ahnlund Storfjärilsjakt i södern 20-23/5 1993 - Jan Sjöstedt Anteckningar från det 4:e svenska entomologmötet - Lars Holmberg Exkursion till Öknaby hage vid Fjällskäfte 1 juni 1991 - Ingemar Struwe Hotade arter och skyddade områden, några reflektioner ang. Södertörnsprojektet - Hans Ahnlund Möjliga arter av storfjärilar i nyköpingstrakten 1994 - Jan Sjöstedt Storfjärilar i Nyköpingstrakten 1993 - Jan Sjöstedt Denticollis borealis, Aradus bimaculatus, nya landskapsfynd för Sörmland - Hans Ahnlund Fjädermyggsvärm över gul plasthink - Ingemar Struwe 1993:3 Chlorophorus varius införd i Sörmland - Peter Wärmling, Hans Ahnlund Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 7 - Göran Ripler Yngern är unik - Limnodata 1993:2 Nya småfjärilar för Sörmland - Jukka Väyrynen Några roliga fynd av storfjärilar inom Västerås kommun - Ola Malm Apion sanguineum, Curculio venosus, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling Några insekter från Stora Alsjön i Södertälje - Peter Wärmling 1993:1 Tåkenön, en sörmländsk hjälmarö - Ingemar Struwe Rapport från vintermötet i Nyköping 30 januari - Ingemar Struwe Storfjärilar i nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Möjliga arter av storfjärilar i nyköpingstrakten 1993 - Jan Sjöstedt Fjärilsrace till Öland - Jan Sjöstedt Inventering av Ridö-arkipelagen - Hans Ahnlund Neobiseum carcinoides, Podistra schoenherri, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 6 - Göran Ripler 1992:3 Exkursion till Mora äng och Putbergen 8 juni 1992 - Peter Wärmling Insektsinventering av Torpa skog på Muskö - Stanislav Snäll Inventering av Ridö-arkipelagen - Dan Orbe Kommentarer till storfjärilsfynd på Sundbyholmsön 6-7 juli 1991 - Håkan Elmquist Åkervindesvärmare i Södertälje - Peter Wärmling Agathidium nigrinum, Agaricochara latissima, nya landskapsfynd för Sörmland - Peter Wärmling 1992:2 Barkstinkflyn, flata och förbisedda djur - Hans Ahnlund Insektsinventering av Torpa skog på Muskö - Stanislav Snäll Aradus crenaticollis, A. erosus, Cixidia lapponica, C. confinis, nya för Sörmland - Peter Wärmling 1992:1 Lite namnkäbbel kring getingar - Urban Wahlstedt Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 5 - Göran Ripler Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Harmonia quadripunctata, ny för Sörmland - Peter Wärmling 1991:3 Noctua janthe, ny för Sörmland - Jan Sjöstedt Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril, del 4 - Göran Ripler Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Insekter och natur i Hölötrakten - Peter Wärmling 1991:2 Hagmarksexkursion till Österäng - Jukka Väyrynen, Håkan Gustafson Nattfjärilsfynd i Småland 1990 - Stefan Ekroth Storfjärilsinventering - Jan Sjöstedt Fjärilar i gammalt kulturlandskap NV Malmköping - Jukka Väyrynen 1991:1 Humlefunderingar - Urban Wahlstedt Hussyrsor i Sörmland - Jukka Väyrynen Autographa macrogamma, ny för Sörmland - Jan Sjöstedt Skalbaggar på Nybble holme - Håkan Gustafson Möjliga arter av storfjärilar inom Nyköpingsområdet - Jan Sjöstedt 1990:3 Fjäriln vingad syns på Haga... - Peter Wärmling En bok om skogens hälsa, skogsskador och bekämpning av dem - Håkan Gustafson Codex entomologicus Insekter och natur i Hölötrakten - Peter Wärmling Fjärilar på Stora Karlsö (forts.) - Håkan Elmquist 1990:2 Det prasslar i gräset, indianbok för vuxna entomologer - Ingemar Struwe Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Växtlevande skalbaggar i Vilsta naturreservat, tillägg - Håkan Gustafson Vårexkursionen i Salems kommun 12 maj - Peter Wärmling Fjärilar på Stora Karlsö 1989, forts. - Håkan Elmquist 1990:1 Känner du till Carl Fredrik Fallén? - Ulmar Qvick Exkursion till Ytterselö prästbackar - Håkan Elmquist Exkursion till Nybbleholm - Håkan Elmquist Fjärilar och småfjärilar på Lilla Karlsö 1989 - Håkan Elmquist Blomflugor på Lilla Karlsö 1989 - Hans Bartsch Fjärilar på Stora Karlsö 1989 - Håkan Elmquist Insekter från Hedmossen - Peter Wärmling Sommarens största fynd - Håkan Elmquist 1989:3 Trichopteryx polycommata, ny för Sörmland - Peter Wärmling. Håkan Elmquist Fjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Rapport från första svenska entomologmötet - Ethel Tillnert Ridöarkipelagen, inventering av fjärilar - Håkan Elmquist Medicinsk entomologi - Birger Wictorin Hur gick det för Skiren? - Ingemar Struwe 1989:2 Flugor som myllrar och svärmar - Ullmar Qvick Fjärilsstammens storlek i SV Finland efter Tjernobyl - Henrik Bruun Discoloxia blomeri, ny mätare för Sörmland - Jan Sjöstedt Japanska insektsglimtar - Urban Wahlstedt Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt 1989:1 Han gör inte en fluga förnär - Ullmar Qvick Övervintring hos nyckelpigor - Peter Wärmling Otiorhynchus, lugdunensis, ny svensk vivel - Peter Wärmling Inventeringsvecka på Stora Karlsö - Ingemar Struwe Rapport från årsmötet i Mariefred 1988- Peter Wärmling 1988:3 Frivilligt insamlingsstopp på några hotade dagfjärilar - Björn Cederberg Växtlevande skalbaggar i Vilsta naturreservat - Håkan Gustafson Sörmländska skalbaggar V - Peter Wärmling Rapport från insektskurs i Dalarna 1988 - Peter Wärmling Flugan som gillar dina ögon - Ullmar Qvick Rapport från en kursdag - Ullmar Qvick 1988:2 Brandalssundsskogen räddad!? - Peter Wärmling Coleoptera i Brandalssund 1987 - Peter Wärmling Stövsländor vid Brandalssund och Eskilstuna - Ingemar Struwe Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Otiorhynchus hungaricus, ny svensk vivel - Peter Wärmling Besök av lettisk bladlusspecialist - Ansis Orbe Gaddsteklar på Ridön 1986 - Lars Norén Carabus glabratus - Peter Wärmling Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril del 3 - Göran Ripler 1988:1 Några baggar att se upp för i Sörmland, del 2 - Håkan Gustafson Entomologiska notiser - Ullmar Qvick Exkursionen till Runmarö - Peter Wärmling Fjärilsfaunan på Stora Karlsö - Håkan Elmquist 1987:3 Svidknott suger blod på insekter - Ingemar Struwe Insektsinventering i Ridöarkipelagen 1986 - Ingemar Struwe, Ansis Orbe, Göran Ripler Några baggar att se upp för i Sörmland, del 1 - Håkan Gustafson Entomologiska notiser - Ullmar Qvist Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril del 2 - Göran Ripler Intressanta skalbaggsfynd runt Bornsjön - Bengt Jansson, Bengterik Jansson 1987:2 Habrosyne pyritoides, ny storfjäril för Sörmland - Jukka Väyrynen Exkursionen till Ludgo-Trollesund 1986 - Peter Wärmling Caborius dubius, ny nattslända för Sörmland - Peter Wärmling Storfjärilar i Nyköpingstrakten - Jan Sjöstedt Rapport från Skiren, komplettering - Peter Wärmling Vad jag finner under vintern vid basen av en gammal tall - Peter Wärmling Insektsmotiv på sedlar och frimärken - Peter Wärmling 1987:1 Entomologerna och naturvården - Ingemar Struwe Sörmländska skalbaggar 3, Cortodera femorata - Peter Wärmling Ska det äntligen våras för skogsinsekterna? - Ingemar Struwe Ogcodes pallipes, en ny fluga för Sörmland - Ingemar Struwe Nomada fusca, en ny art för vetenskapen - Lars Norén Insekter på Ridön, del 2 - Peter Wärmling 1986:3 Konsten att ange en fyndlokal - Ingemar Struwe Nya landskapsfynd, Coleoptera - Peter Wärmling, Lars Norén Rapporter från sommarens regnexkursioner - Ingemar Struwe Aspfjärilen, Sveriges vackraste fjäril - Göran Ripler Insekter på Ridön, del 1 - Peter Wärmling 1986:2 Storfjärilar i södra Sörmland - Jan Sjöstedt Sörmländska skalbaggar 2, Rhinosimus ruficollis - Peter Wärmling Insekterna i Jaktstuguskogen II - Ullmar Qvick Anteckningar från årsmötet 1986 - Ingemar Struwe 1986:1 Graphosoma lineatum - Ingemar Struwe Lite information om SEF - Ingemar Struwe Sörmländska skalbaggar I, Pselaphus heisei - Peter Wärmling Flugor från Hedmossen - Ullmar Qvick Insekterna i Jaktstuguskogen I - Peter Wärmling Anteckningar från mötet i Nyköping 30 nov 1985 - Ingemar Struwe