© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Glimtar från verksamheten

Här kommer vi att publicera rapporter från exkursioner och andra sammankomster inom föreningen: "Hemma hos"-träff 2005 Nordiska trädgårdar på Älvsjömässan Intro till bladminerare vintermötet 2024