© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna
Nu har den äntligen kommit! Boken över Dagfjärilar i Sörmland med redovisning av inventeringsresultat. Detta visas på uppslag för varje fjärilsart med beskrivning av respektive arts förekomst i landskapet, biologi och fältfotografier.   Boken fungerar utmärkt som faktakälla för våra sörmländska dagfjärilar och är också tänkt att vara en lämplig representationspresent för föreningar etc. Projektet är ett samarbete mellan Föreningen Sörmlandsentomologerna och Länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län. Boken är rikligt illustrerad, omfattar 175 sidor och har formatet 15 x 21 cm. Den kostar 50 kr. Porto tillkommer. Du beställer enklast boken genom att skicka e-post till info@sormlandsentomologerna.se. Ange namn och adress!

Dagfjärilar i Södermanland – Resultat från

inventeringar 2005 – 2009