© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Trädgårdsmässan i Älvsjö

FSE deltar sedan flera år med en monter på mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjömässan. Tack till alla medlemmar som ställer upp i montern och försöker svara på alla frågor från besökarna! Klicka på bilderna för större bilder.