© Föreningen Sörmlandsentomologerna E-post: info@sormlandsentomologerna.se PlusGiro 495 34 21-7
Föreningen Sörmlandsentomologerna

Välkommen till

Sörmlandsentomologerna!

Föreningen bildades 1985 för att skapa kontakter mellan amatörentomologer i Södermanland. Vi är för närvarande omkring 90 medlemmar, de flesta bosatta i Sörmland. Medlemmarnas entomologiska specialintressen spänner över vitt skilda insektgrupper såsom fjärilar, skalbaggar, gaddsteklar, flugor, hopprätvingar, trollsländor med flera. Dessutom är det många som har ett allmänt entomologiskt intresse. Vår verksamhet består av inomhusmöten med föredrag och demonstrationer, vidare exkursioner samt någon form av inventeringsprojekt under sommaren. Föreningens medlemstidning – Graphosoma – ges ut med ett nummer per år. Den vackert röd- och svartrandiga skinnbaggen Graphosoma lineatum, strimlusen, är föreningens symbol och Södermanlands landskapsinsekt. Föreningen är en resurs för naturvårdande instanser i samhället och har goda kontakter med länsstyrelser, skogsvårdsstyrelsen och naturvårdsberedningarna i flera kommuner. Hur blir jag medlem? Du som är intresserad av att bli medlem är välkommen att kontakta någon i styrelsen eller skicka e-post till föreningen med uppgift om namn, adress, telefon, e-post och entomologiska intressen. Sätt in medlemsavgiften (för närvarande 150 kr per år, 75 kr för ungdomar) på föreningens PlusGiro.
Tandat johannesörtsfly Jättepraktmal